O Ewie Koś

W Europie Zachodniej zielone partie są stałym elementem sceny politycznej. Z partii protestu i opozycji pozaparlamentarnej weszły w struktury mainstreamu, przejmując często odpowiedzialność za współrządzenie.W Polsce po raz pierwszy w tegorocznych wyborach samorządowych Zieloni 2004, partia należąca do Europejskiej Partii Zielonych, czwartej siły w Parlamencie Europejskim (Greens/EFA), zdobyła mandaty!

W Sejmikach wojewódzkich i radach miast pierwsi zieloni radni i radne będą reprezentować nowoczesną wizję polityki - opartą na prawach człowieka, trwałym i zrównoważonym rozwoju, sprawiedliwości społecznej i oddolnej demokracji.

Pierwszą radną Zielonych w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego jest Ewa Koś. Ewa pełni w Sejmiku funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Zieloną politykę Ewa Koś realizuje nie tylko opiniując projekty innych radnych, ale i przedstawiając własne alternatywne propozycje zmian. Cele, nad którymi Ewa Koś skupia się w swojej pracy, to:

- działania na rzecz likwidacji bezrobocia poprzez tworzenie zielonych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie z Zachodniopomorskiego najbardziej przyjaznego województwa w Polsce dla rozwoju zielonego biznesu, czyli inwestycji m. in. w energooszczędność, odnawialne źródła energii, segregowanie odpadów, rolnictwo ekologiczne, turystykę; w tych planach nie znajdzie się miejsce na budowę elektrowni atomowej na terenie województwa zachodniopomorskiego;
– polepszenie jakości, dostępności i komfortu transportu publicznego w województwie oraz do sąsiadujących z nim regionów, w tym Niemiec;
– rozwój zatrudnienia i przedsiębiorczości kobiet, poprzez programy wsparcia, a w administracji publicznej poprzez wprowadzenie modelu kwotowego;
– powołanie wojewódzkiej pełnomocniczki lub pełnomocnika ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz mniejszości (osób niepełnosprawnych, religijnych, etnicznych, seksualnych), której/ ego zadaniem będzie zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji w stanowieniu aktów prawa miejscowego oraz budżetu województwa, zgodnie z polityką równościową UE;
– rozwój i wspieranie dialogu między organami władzy samorządowej oraz społeczeństwem obywatelskim (m. in. organizacjami pozarządowymi).

Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości życia w województwie zachodniopomorskim, już niedługo, miejmy nadzieję, najbardziej zielonym województwie Polski.

Poza Sejmikiem Ewa jest przewodniczącą szczecińskiego koła partii Zieloni 2004. Była też członkiem Rady Krajowej i Zarządu Krajowego Zielonych 2004. Ewa jest również fundatorką i prezeską „Z Naszej Strony” Fundacji Ewy Koś i Barbary Sikory, która prowadzi projekty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Od roku 1989 Ewa związana z przemysłem turystycznym – jest właścicielką biura turystycznego TOP PODRÓŻE Ewa Koś.

Jestem jedną z Was. Dla nas wszystkich ważne jest, abyśmy żyli godnie, bezpiecznie, w przyjaznym otoczeniu. Do tego niezbędna jest wrażliwość społeczna, wiedza o świecie i procesach gospodarczych, a także dbałość o nasze otoczenie.

Od lat angażuję się w działania pozarządowe na rzecz poprawy jakości życia obywateli i obywatelek naszego regionu. Potrzeba jednak działań samorządowych, by móc realizować cele społeczne.

Poprawmy jakość naszego życia razem budując spójną strategię dla przyszłości, bezpieczeństwa socjalnego i bezpieczeństwa energetycznego.

- Bezpieczny dom i praca – to nasz wspólny cel. Wspierajmy budownictwo komunalne, zapewnijmy równe szanse dla każdej rodziny i twórzmy miejsca pracy.
- Bezpieczeństwo energetyczne – to nasza wspólna troska. Każdy dom musi być ciepły, a każdą rodzinę musi być stać na opłacenie rachunków.
- Czyste środowisko – to nasz wspólny obowiązek. Gospodarujmy rozsądnie odpadami i dbajmy o czyste powietrze.

Na tej stronie mogą się Państwo na bieżąco dowiadywać o moich działaniach jako radnej Sejmiku Zachodniopomorskiego oraz o mojej działalności poza Sejmikiem. Zapraszam!

Ewa Koś

KONTAKT:

Ewa Koś
Pl. Zwycięstwa 1-4
70-233 Szczecin
e-mail: ewakos109 at gmail.com
telefon: +48601492033