Partia Zieloni popiera „Wygrajmy Szczecin”!

Posted Listopad 12th, 2014 by admin. Comment (0).

„Wygrajmy Szczecin” to społeczny komitet wyborczy, który narodził się w środowisku szczecińskich aktywistów, społeczników oraz działaczy walczących z nieprawidłowościami i ignorancją władzy w obszarach życia publicznego. Komitet ten przedstawił listę kandydatów i kandydatek w wyborach do Rady Miasta Szczecina oraz kandydata na prezydenta Szczecina. Partia Zieloni w Szczecinie ogłosiła swoje poparcie dla kandydatów Komitetu „Wygrajmy Szczecin” podczas konferencji prasowej 8 listopada.

Więcej informacji nt. „Wygrajmy Szczecin” na stronie Komitetu.

Oświadczenie Partii Zieloni – koło szczecińskie

Partia Zieloni – koło szczecińskie podjęło decyzję o poparciu KWW Wygrajmy Szczecin, w tym kandydata na Prezydenta Miasta Szczecin Przemysława Urbańskiego.

Decyzja ta jest podyktowana przedstawionym programem wyborczym odzwierciedlającym potrzeby i charakter miasta, opartym na rzeczywistej diagnozie jego sytuacji, ograniczeń i wyzwań; na przejrzystości działań administracji samorządowej, na prawdziwym dialogu społecznym, na współpracy z ekspertami i naukowcami, łączącymi wiedzę z wrażliwością, a jednocześnie z wizją przyszłości dla kolejnych pokoleń. Komitet ten daje szansę na zmianę jakościową polityki miejskiej. Partię Zieloni i KKW Wygrajmy Szczecin łączą wspólne wartości oraz wizja rozwoju miasta.

W Szczecinie najważniejsi są jego mieszkańcy i ich codzienne potrzeby; praca, mieszkanie, wypoczynek, przyjazne środowisko. Uważamy, że jakość życia w naszym mieście zależy od ich realizacji, a od tego jak mieszkańcy się poczują w mieście, zależeć będzie czy zechcą  w nim pozostać. Postulujemy wprowadzenie najwyższych standardów w przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa komunalnego, publicznego transportu czy edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Uzależnienie polityki lokalnej od interesów istniejących układów skupionych wokół obecnej klasy politycznej decydującej Szczecinem sprawia, że interes publiczny nie jest brany pod uwagę, a rada miasta jest traktowana jak maszynka do głosowania. Ten zabetonowany układ należy rozbić, domagając się demokratycznych i etycznych zasad rządzenia.

Gwarancję realizacji tych wszystkich postulatów daje właśnie KWW Wygrajmy Szczecin, który jest społecznym komitetem wyborczym, założonym przez szczecińskich aktywistów, społeczników i działaczy walczących z nieprawidłowościami, arogancją i ignorancją władzy w obszarach życia publicznego. Osoby takie jak: Dorota Markiewicz, Przemysław Urbański, Helena Freino, Maciej Kowalewski, Henryk Sankowski i wiele innych traktują politykę jako służbę publiczną, a nie jako ścieżkę kariery zawodowej. Dla nich przedstawione postulaty, to nie puste słowa i frazesy w kampanii wyborczej, ale pełne treści zadania społeczne..

Dlatego z pełną odpowiedzialnością popieramy kandydatów i kandydatki startujące w list KWW Wygrajmy Szczecin do Rady Miasta oraz Przemysława Urbańskiego jako kandydata na urząd Prezydenta Miasta Szczecin.

Głos oddany na niezależnych kandydatów to szansa na prawdziwą zmianę.

Partia Zieloni – koło szczecińskie

A tu krótka relacja z konferencji prasowej Zielonych na stronie „Gazety Wyborczej”.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.