Nietypowe ławki przy dworcu PKP w Szczecinie

Posted Sierpień 25th, 2014 by admin. Comment (0).

Montaż ławek oburzył „zielonych”, którzy porównali ławkę do kolców przeciw gołębiom. Ekolodzy są zdania, że nie jest to działanie, które w jakikolwiek sposób rozwiąże problem bezdomności w naszym mieście, jest natomiast śmieszne.

- Problem bezdomności w Polsce został uznany za na tyle poważny, że w 2000 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowano resortowy Program „Bezdomność”. Jednym ze sposobów na problem z tym zjawiskiem wymienia się działanie o charakterze aktywizującym zmierzające do wyprowadzania z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych, rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji. Natomiast to co proponuje ZDiTM nie jest żadnym rozwiązaniem. A co będzie kolejnym krokiem? Likwidacja wszelkich schodów, krawężników czy murków? Bo tam również mogą przesiadywać osoby bezdomne? – mówi Ewa Koś, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego, przewodnicząca szczecińskiego koła Partii Zieloni (…)”.

Więcej: Serwis Głosu Szczecińskiego GS24.pl - Nietypowe ławki przy dworcu PKP w Szczecinie. Można przysiąść, ale bezdomni nie poleżą [wideo].

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.