Poniżej przedstawiam Państwu treść polsko-niemieckiej petycji antyatomowej, którą wraz z niemiecką organizacją obywatelską AFLUM z Brandenburgii i Meklemburgii Przedpomorza (graniczących z Polską) oraz grupą członków partii Zieloni 2004 ze Szczecina złożyłam 8 lipca na ręce radcy Ambasady Polskiej w Berlinie, p. Arkadiusza Romana. AFLUM zebrała 20 tys. podpisów pod petycją, które również zostały przekazane radcy. [...]

Ewa Koś, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego wraz z niemiecką organizacją obywatelską AFLUM z Brandenburgii i Meklemburgii Przedpomorza (graniczących z Polską), złożą 8 lipca w Ambasadzie Polskiej w Berlinie niemiecko-polską petycję antyatomową. Zapraszamy do Ambasady Polskiej w Berlinie. Petycję podpisało prawie 23 tys. mieszkanek i mieszkańców Brandenburgii i Meklemburgii Przedpomorza. Grafika pochodzi ze strony AFLUM.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego: 13 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mieszczącej się przy Placu Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie odbyło się kolejne już spotkanie, mające na celu wyłonienie ze środowiska pozarządowego przedstawicieli do prac w zespole roboczym ds. równego traktowania. Jako obserwatorka transparentności procesu wyłaniania pełnomocnika przez Urząd Marszałkowski, z ramienia [...]

Skok na Portówkę…

Posted Lipiec 1st, 2011 by admin. Comment (0).

Wystąpienie Ewy Koś podczas ostatniego posiedzenia Sejmiku Zachodniopomorskiego nt. uchwały o Przychodni Portowej Sp. z o.o W świetle zaproponowanego projektu uchwały istnieją poważne wątpliwości co rzetelności proponowanej procedury likwidacji zakładu, ponieważ brak w niej prawidłowego zabezpieczenia interesów pracowników i pacjentów. Przytoczę kilka z nich: 1. W par. 5 Uchwały mówi się o przejęciu przez nowego [...]