Ponoć była przewodnicząca PK – wystosowała protest do Radia, że SLD zawłaszcza temat pełnomicka/pełnomocniczki. Zatem tym, którzy mnie, Zielonym i SLD zarzucają tani koniunkturalizm, polecam lekturę korespondencji służbowej sprzed roku, pomiędzy radnym ubiegłej kadencji Bartoszem Kasznią a Marszałkiem Województwa, który kompletnie nie rozumie tematu.. Ewa Koś

Działania na rzecz równouprawnienia to nie tylko sprawa równouprawnienia kobiet w społeczeństwie. To także bardzo wiele innych kwestii związanych z wykluczaniem, marginalizacją, poniżaniem i uprzykrzaniem życia przez błędną, skandaliczną politykę i niefrasobliwą ignorancję. W ramach walki o zniesienie takich wykluczających duże grupy obywateli absurdów podejmuję działania na rzecz zniesienia wielkoformatowej reklamy na środkach masowej komunikacji. [...]

Pełnomocniczki ciąg dalszy…

Posted Luty 15th, 2011 by admin. Comment (0).

Pomimo konieczności powołania pełnomocnika bądź pełnomocniczki ds. równego statusu kobiet i mężczyzn wynikającego z Europejskiej Karty Równości brak jej świadomości nie tylko w opinii publicznej, ale także wśród władz naszego regionu. Jak wynika z odpowiedzi Wicemarszałka ubiegłej kadencji na zapytanie z dnia 22 czerwca 2010 r i późniejszą interpelację w tej sprawie z dnia 19 [...]

Na sesji Sejmiku w dniu 31 stycznia bez zbędnych ceregieli został uchwalony budżet Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011. I mimo, że nie budził on tylu kontrowersji co uchwalany w tym samym czasie budżet miasta Szczecina, to należy przybliżyć opinii publicznej parę pikantnych faktów nie mniej, a może nawet bardziej bulwersujących niż te, które ostatnio rozlewają [...]

Powołanie pełnomocniczki jest niezwykle cenną inicjatywą, która powinna się odbyć w konsultacji z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w ten temat Partia Zieloni 2004 od lat czynnie uczestniczy w pracach i projektach krajowych i europejskich związanych z polityką równości i anty dyskryminacji szeroko pojętej, eliminacji stereotypów oraz zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym – co [...]