[Analizę „Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 z częścią prognostyczną do 2030 r.” wykonała Karolina Jankowska.] Cały tekst jest przede wszystkim zbiorem informacji nt. polityki energetycznej Polski oraz opisem sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim z uwzględnieniem planów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora elektroeneergetycznego, ciepłowniczego oraz gazowego, a nie programem strategicznym, który mógłby być narzędziem [...]

1.1. Możliwości rozwoju – wyjaśnienie stanowiska Zielonych 1.1.1. Odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz i poprzez energooszczęność i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Polska rozwija się dynamicznie, więc może rosnąć jej zapotrzebowanie na energię. Nie jest to jednak nieuniknione, gdyby zwiększyć energooszczędność (programy termoizolacji budynków, wykorzystywania technologii energooszczędności, jak choćby żarówki energooszczędne). Inny problem polega na [...]