Archive for the ‘Unia Europejska’ category

Aresztowanie dyrektora wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych (WZMiUW) w woj. zachodniopomorskim oraz przedstawicieli firm powiązanych zleceniami z meliorantami pod zarzutem korupcji to wierzchołek góry lodowej. Problem nie dotyczy jednego województwa, ale całego kraju. Na posiedzeniach senackiej Komisji Ochrony Środowiska, podczas publicznych dyskusji nad planowaniem Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, sesji Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nasi przedstawiciele wraz z organizacjami pozarządowymi zwracali uwagę [...]

Relację z debaty Europa Cafe nt. polityki transportowej i energetycznej UE, która odbyła się 24 kwietnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, można obejerzeć na YouTube.com. Serdecznie zapraszam! Ewa Koś

Serdecznie polecam lekturę najnowszej publikacji Zielonych w Parlamencie Europejskim: „10 spraw na 10 lat, czyli zielone pomysły na Polskę w Europie”. Jak pisze na Facebook’u redaktor książki, Maciej Jastrzębiec-Pyszyński, jest to publikacja „crowdsourcingowa”. W kolejnych słowach wyjaśnia, jak powstała ta książka: Dokładnie dziś przypada 11 rocznica podpisania Traktatu Akcesyjnego w Atenach w 2003 r. A już [...]