Archive for the ‘Robert Sucharzewski’ category

Nietypowe ławki przy dworcu PKP w Szczecinie

Posted Sierpień 25th, 2014 by admin. Comment (0).

„Montaż ławek oburzył „zielonych”, którzy porównali ławkę do kolców przeciw gołębiom. Ekolodzy są zdania, że nie jest to działanie, które w jakikolwiek sposób rozwiąże problem bezdomności w naszym mieście, jest natomiast śmieszne. – Problem bezdomności w Polsce został uznany za na tyle poważny, że w 2000 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowano resortowy [...]

ZIELONI: NIE dla prywaryzacji oświaty

Posted Listopad 14th, 2013 by admin. Comment (0).

Partia Zieloni – koło szczecińskie wspiera ogólnopolską akcję protestacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego zaplanowaną na 23 listopada. Wzywamy rząd do wycofania się z pomysłu nowelizacji ustawy o systemie oświaty w kwestii dotyczącej możliwości przekazywania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd terytorialny osobom prawnym i fizycznym, a także związkom komunalnym, jak również wdrażania rozwiązań, [...]

Wczoraj szczecińska „Gazeta Wyborcza” opublikowała fragmenty apelu szczecińskich Zielonych do ministra w obronie dorsza. Ewa Koś pisze w nim: Na nasz obszar wpływają jednostki z Morza Północnego, które odławiają szproty i śledzie, zabierając pokarm dorszom. Ta wadliwa dla akwenu Morza Bałtyckiego polityka Unii Europejskiej w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do przerwania łańcucha pokarmowego i katastrofy [...]

Zieloni: Nie dla wielkich kutrów na Morzu Bałtyckim

Posted Październik 30th, 2013 by admin. Comment (0).

Partia Zieloni – koło szczecińskie domaga się zakazu poławiania ryb przez potężne kutry – paszowce, które w konsekwencji mogą doprowadzić do wyginięcia bałtyckiego dorsza. Przyczyna tego stanu wynika z wejścia na nasz obszar jednostek z Morza Północnego, które odławiają szproty i śledzie, zabierając pokarm dorszom. Ta wadliwa polityka Unii Europejskiej dla akwenu Morza Bałtyckiego w [...]

Poniższe pismo szczecińscy Zieloni przesłali do Ministerstwa Środowiska: Partia Zieloni apeluje do Pana o wprowadzenie systemowych zmian w polskim prawie, w szczególności o wpisanie norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych, zgodnie z Konwencją Berneńską, której Polska jest sygnatariuszem. Do tego nie potrzeba nowej Ustawy – wystarczy, aby podpisał Pan Rozporządzenie, aktualizujące istniejące Rozporządzenie [...]