Archive for the ‘Program koła szczecińskiego Zielonych 2004’ category

Partia Zieloni – koło szczecińskie sprzeciwia się budowie przejścia podziemnego na ulicy Malczewskiego w Szczecinie. Miasta w państwach zachodnich uznają zasadę zrównoważonego rozwoju jako podstawę w projektowaniu przyjaznej przestrzeni miejskiej dla jego mieszkańców. Ta zasada również odnosi się do zrównoważonego transportu, która jest kombinacją transportu indywidualnego oraz publicznego z uprzywilejowaniem tego drugiego, a także równorzędnym [...]

TAK dla buspasów w Szczecinie! Jako członkinie i członkowie szczecińskiego  koła Partii Zieloni 2004, gorąco popieramy  budowę kolejnych buspasów w naszym mieście. Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że powstały one już w  kilku miejscach (ulica Wyszyńskiego, ulica Arkońska, ulica Energetyków) i oczekujemy sukcesywnego ich rozwoju. Szczecin- jak wiele polskich miast- od lat boryka się z problemem [...]

      Podczas niedzielnej (29 stycznia) demonstracji w obronie pl. Solidarności Ewa Koś mówiła: – To jest protest przeciwko arogancji i ignorancji władzy. Taką inwestycję powinny poprzedzić prawdziwe konsultacje społeczne. Nie było ich. Oczekujemy wstrzymania inwestycji. Apelujemy do instytucji Unii Europejskiej o cofnięcie dotacji na budowę [wartość całego projektu to 24 mln, dotacja - [...]

Zieloni prezentują program wyborczy!

Posted Wrzesień 29th, 2011 by admin. Comment (0).

Cały program wyborczy dostępny jest na stronie Zielonych 2004. Zapraszam do lektury i dzielenia się swoimi uwagami! Poniżej przedstawiam podsumowanie programu wyborczego Zielonych 2004. Jest to program, nad którym pracowała cała partia. Jest to program, z którym Zieloni 2004 idą do wyborów. Ten program będę realizować, jeśli Państwo wybiorą mnie na swoją reprezentantkę w Sejmie. [...]

Uchwały programowe Zielonych

Posted Wrzesień 6th, 2011 by admin. Comment (0).

Podczas II Kongresu Programowego Zielonych 2004, który odbył się 2 i 3 września w Warszawie, delegatki i delegaci przyjęli pięć uchwał programowych dotyczących gospodarki, polityki klimatyczno-energetycznej, pracy, kultury oraz świeckiego państwa. Będą one podstawą programu wyborczego partii. Rada Krajowa partii została przez delegatów zobligowana do przyjęcia uchwał w obszarach: polityki zagranicznej, transportu, emerytur i szkolnictwa [...]

Wraz z Zielonymi szczecińskimi uczestniczyłam dziś w wiecu 1-majowym pod bramą Stoczni Szczecińskiej. Wraz z nami w wiecu wzięły/li również udział działaczki/e SLD, Partii Kobiet i OPZZ. Zieloni chcieli w ten sposób chcieliśmy zademonstrować, jakimi wartościami kierują się w polityce. To po pierwsze postulat równości i sprawiedliwości społecznej, w tym postulat prawa każdego człowieka do [...]

Delegacja członkiń i członków frakcji Zielonych (Bündnis 90/Die Grünen) parlamentu Berlina odwiedziła 18 marca 2011 Szczecin. Okazją do wyjazdu było przede wszystkim przypadające na 1 maja br. zniesienie ograniczeń w dostępie do rynku pracy w Niemczech dla obywatelek i obywateli krajów członkowskich UE z Europy Środkowowschodniej, zatem również dla Polek i Polaków. Kolejnym powodem wizyty [...]

1.1. Możliwości rozwoju – wyjaśnienie stanowiska Zielonych 1.1.1. Odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz i poprzez energooszczęność i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Polska rozwija się dynamicznie, więc może rosnąć jej zapotrzebowanie na energię. Nie jest to jednak nieuniknione, gdyby zwiększyć energooszczędność (programy termoizolacji budynków, wykorzystywania technologii energooszczędności, jak choćby żarówki energooszczędne). Inny problem polega na [...]