Archive for the ‘Polityka antypowodziowa’ category

Na sesji Sejmiku w dniu 31 stycznia bez zbędnych ceregieli został uchwalony budżet Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011. I mimo, że nie budził on tylu kontrowersji co uchwalany w tym samym czasie budżet miasta Szczecina, to należy przybliżyć opinii publicznej parę pikantnych faktów nie mniej, a może nawet bardziej bulwersujących niż te, które ostatnio rozlewają [...]