Archive for the ‘Komisja Rewizyjna’ category

Z prac Komisji Rewizyjnej

Posted Lipiec 13th, 2013 by admin. Comment (0).

Ewa Koś brała udział w pracach Komisji Rewizyjnej Sejmiku Zachodniopomorskiego badającej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP). Wnioski pokontrolne zostały złożone marszałkowi województwa, który miał czas do 8 lipca na ustosunkowanie się do nich. Obecnie wnioski pokontrolne są tajne. Upublicznione zostaną dopiero wówczas, gdy marszałek ustosunkowuje się do nich. Kontrola dotyczyła między innymi kwestii sprzedaży majątku [...]