Partia Zieloni popiera „Wygrajmy Szczecin”!

Posted Listopad 12th, 2014 by admin. Comment (0).

„Wygrajmy Szczecin” to społeczny komitet wyborczy, który narodził się w środowisku szczecińskich aktywistów, społeczników oraz działaczy walczących z nieprawidłowościami i ignorancją władzy w obszarach życia publicznego. Komitet ten przedstawił listę kandydatów i kandydatek w wyborach do Rady Miasta Szczecina oraz kandydata na prezydenta Szczecina. Partia Zieloni w Szczecinie ogłosiła swoje poparcie dla kandydatów Komitetu „Wygrajmy Szczecin” podczas konferencji prasowej 8 listopada.

Więcej informacji nt. „Wygrajmy Szczecin” na stronie Komitetu.

Oświadczenie Partii Zieloni – koło szczecińskie

Partia Zieloni – koło szczecińskie podjęło decyzję o poparciu KWW Wygrajmy Szczecin, w tym kandydata na Prezydenta Miasta Szczecin Przemysława Urbańskiego.

Decyzja ta jest podyktowana przedstawionym programem wyborczym odzwierciedlającym potrzeby i charakter miasta, opartym na rzeczywistej diagnozie jego sytuacji, ograniczeń i wyzwań; na przejrzystości działań administracji samorządowej, na prawdziwym dialogu społecznym, na współpracy z ekspertami i naukowcami, łączącymi wiedzę z wrażliwością, a jednocześnie z wizją przyszłości dla kolejnych pokoleń. Komitet ten daje szansę na zmianę jakościową polityki miejskiej. Partię Zieloni i KKW Wygrajmy Szczecin łączą wspólne wartości oraz wizja rozwoju miasta.

W Szczecinie najważniejsi są jego mieszkańcy i ich codzienne potrzeby; praca, mieszkanie, wypoczynek, przyjazne środowisko. Uważamy, że jakość życia w naszym mieście zależy od ich realizacji, a od tego jak mieszkańcy się poczują w mieście, zależeć będzie czy zechcą  w nim pozostać. Postulujemy wprowadzenie najwyższych standardów w przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa komunalnego, publicznego transportu czy edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Uzależnienie polityki lokalnej od interesów istniejących układów skupionych wokół obecnej klasy politycznej decydującej Szczecinem sprawia, że interes publiczny nie jest brany pod uwagę, a rada miasta jest traktowana jak maszynka do głosowania. Ten zabetonowany układ należy rozbić, domagając się demokratycznych i etycznych zasad rządzenia.

Gwarancję realizacji tych wszystkich postulatów daje właśnie KWW Wygrajmy Szczecin, który jest społecznym komitetem wyborczym, założonym przez szczecińskich aktywistów, społeczników i działaczy walczących z nieprawidłowościami, arogancją i ignorancją władzy w obszarach życia publicznego. Osoby takie jak: Dorota Markiewicz, Przemysław Urbański, Helena Freino, Maciej Kowalewski, Henryk Sankowski i wiele innych traktują politykę jako służbę publiczną, a nie jako ścieżkę kariery zawodowej. Dla nich przedstawione postulaty, to nie puste słowa i frazesy w kampanii wyborczej, ale pełne treści zadania społeczne..

Dlatego z pełną odpowiedzialnością popieramy kandydatów i kandydatki startujące w list KWW Wygrajmy Szczecin do Rady Miasta oraz Przemysława Urbańskiego jako kandydata na urząd Prezydenta Miasta Szczecin.

Głos oddany na niezależnych kandydatów to szansa na prawdziwą zmianę.

Partia Zieloni – koło szczecińskie

A tu krótka relacja z konferencji prasowej Zielonych na stronie „Gazety Wyborczej”.

Ewa Koś na Zielonym Kongresie Samorządowym

Posted Wrzesień 3rd, 2014 by admin. Comment (0).

W dniach 12-13 września br. wezmę udział w Zielonym Kongresie Samorządowymn w Warszawie, organizowanym przez fundację Strefa Zieleni, Green European Foundation oraz Fundację im. Heinricha Bölla.

Głównym celem Kongresu jest zastosowanie koncepcji Zielonego Nowego Ładu w  lokalnym zarządzaniu. Ma on na celu pokazać jak:  zielona wizja transportu publicznego i mobilności, opieki zdrowotnej, edukacji, zarządzania przestrzenią, polityki energetycznej, ochrony bioróżnorodności, uczestnictwa obywateli  przyczyniła się do lokalnej polityki i poprawy standardów życia.  Ponadto przedstawione zostaną konkretne przykłady wybranych miast europejskich, w których samorząd wprowadza rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz najlepsze praktyki zielonego zarządzania na poziomie lokalnym.

Będę miała przyjemność wystąpić na sobotniej (13 września) sesji plenarnej pt. „MIASTO TO NIE FIRMA: WŁASNOŚĆ PUBLICZNA, USŁUGI PUBLICZNE I PRYWATYZACJA”.

Zachęcam do udziału w kongresie, obfitującym w liczne sesje/ debety plenarne, warsztaty oraz stoły dyskusyjne. Więcej informacji znajduje się na stronie Kongresu. Tu też można się na niego zarejestrować.

Ewa Koś

Nietypowe ławki przy dworcu PKP w Szczecinie

Posted Sierpień 25th, 2014 by admin. Comment (0).

Montaż ławek oburzył „zielonych”, którzy porównali ławkę do kolców przeciw gołębiom. Ekolodzy są zdania, że nie jest to działanie, które w jakikolwiek sposób rozwiąże problem bezdomności w naszym mieście, jest natomiast śmieszne.

- Problem bezdomności w Polsce został uznany za na tyle poważny, że w 2000 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowano resortowy Program „Bezdomność”. Jednym ze sposobów na problem z tym zjawiskiem wymienia się działanie o charakterze aktywizującym zmierzające do wyprowadzania z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych, rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji. Natomiast to co proponuje ZDiTM nie jest żadnym rozwiązaniem. A co będzie kolejnym krokiem? Likwidacja wszelkich schodów, krawężników czy murków? Bo tam również mogą przesiadywać osoby bezdomne? – mówi Ewa Koś, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego, przewodnicząca szczecińskiego koła Partii Zieloni (…)”.

Więcej: Serwis Głosu Szczecińskiego GS24.pl - Nietypowe ławki przy dworcu PKP w Szczecinie. Można przysiąść, ale bezdomni nie poleżą [wideo].

OKRĄGŁY STÓŁ WŚCIEKŁYCH MATEK

Posted Sierpień 20th, 2014 by admin. Comment (0).

Zapraszam 7.09.2014 na OKRĄGŁY STÓŁ WŚCIEKŁYCH MATEK z udziałem moim oraz: dr Agnieszki Graff, dr Anity Kucharskej-Dziedzic, dr Marii Pawłowskiej, Sary Małgorzaty Łukawskiej. Aleksandry Sołtysiak Łuczak i Doroty Markiewicz. Dyskusję poprowadzi Bogna Czałczyńska i Inga Kurek-Baranowska.

Miejsce i czas: Browar Polski, ul. Dworcowa, Szczecin; 07.09.2014, g.11.00.

Ewa Koś

Łańcuch ludzi – STOP ODKRYWCE!

Posted Lipiec 23rd, 2014 by admin. Comment (0).

Informacje ze strony lancuchludzi.pl:

23 SIERPNIA OŚMIOKILOMETROWY ŁAŃCUCH LUDZI POŁĄCZY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W GRABICACH (POLSKA) Z KOŚCIOŁEM W KERKWITZ (NIEMCY). TO PROTEST LUDZI PRZECIWKO PLANOWANEJ KOPALNI ODKRYWKOWEJ, KTÓREJ ZBUDOWANIE OZNACZAĆ BĘDZIE POTENCJALNĄ KATASTROFĘ SPOŁECZNĄ I EKOLOGICZNĄ.

ENERGIA SZKODLIWA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA

W należących do rejonu Łużyc gminach Gubin i Brody (woj. lubuskie) zdecyduje się przyszłość polskiej energii. Planowana przez korporacje i rząd eksploatacja złóż węgla brunatnego oznaczać będzie nie tylko dewastację terenu, ale też wysiedlenia od 2 do 3 tys. osób.

Jeśli plany budowy kopalni odkrywkowej dojdą do skutku, w regionie dojdzie do jednej z największych klęsk ekologicznych nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Koncerny węglowe, takie jak Vattenfall i PGE planują wydobycie miliardów ton węgla brunatnego, który ma być spalany w elektrowniach węglowych, emitujących szkodliwe dla zdrowia pyły i substancje toksyczne. Realizacja planów wiązać się będzie z wyburzeniem całych wsi i wywłaszczeniem nawet 3 tysięcy ludzi. Po polskiej stronie, zniszczonych może zostać aż 15 wsi. Atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo region przez długie dekady nie będzie nadawał się do zamieszkania. Potrzebujemy wielu odważnych ludzi, aby spróbować powstrzymać tę katastrofę. Potrzebujemy Ciebie!

ROZWIĄZANIEM JEST ENERGETYKA OBYWATELSKA

Gminy Gubin i Brody  są położone na złożach węgla brunatnego. Złoże rozciąga się poza granicę Polski. Po niemieckiej stronie od lat trwa eksploatacja złoża. Ogromne koparki czerpakowe wydobywają węgiel, tnąc przy tym ziemię, niszcząc domy i kościoły, boiska szkolne oraz cmentarze.

Jednak czas węgla brunatnego się skończył! Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba instalacji produkujących energię z przyjaznych ludziom i środowisku odnawialnych źródeł energii (OZE). Rośnie liczba prosumentów, czyli podmiotów zarówno konsumujących jak i produkujących energię w mikroelektrowniach. Rośnie też sprzeciw wobec wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową w Polsce, Niemczech, Czechach i w wielu miejscach na całym świecie.

Coraz więcej ludzi zaczyna to rozumieć: węgiel brunatny niszczy naszą przyszłość. Każda nowa kopalnia odkrywkowa jest zamachem przeciwko energetyce obywatelskiej, w ramach której każda i każdy z nas ma możliwość produkowania energii z OZE.‎

ŁAŃCUCH LUDZI – STOP ODKRYWCE

Ty także możesz w tym pomóc i poprzeć sprzeciw wobec planów wydobycia węgla metodą odkrywkową.

Przyłącz się do międzynarodowej akcji 23 sierpnia 2014 r. Wielotysięczny łańcuch ludzi połączy ze sobą dwie zagrożone miejscowości: polskie Grabice i niemiecki Kerkwitz. Jedynie jednocząc się jesteśmy w stanie zagwarantować sukces rewolucji energetycznej – sprawmy, by węgiel oraz energia jądrowa stały się przeszłością, a także przyczyńmy się do tego, aby przyszłe źródła naszej energii były w 100% odnawialne!

Więcej informacji na stronie: lancuchludzi.pl.

Aresztowanie dyrektora wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych (WZMiUW) w woj. zachodniopomorskim oraz przedstawicieli firm powiązanych zleceniami z meliorantami pod zarzutem korupcji to wierzchołek góry lodowej. Problem nie dotyczy jednego województwa, ale całego kraju.

Na posiedzeniach senackiej Komisji Ochrony Środowiska, podczas publicznych dyskusji nad planowaniem Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, sesji Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nasi przedstawiciele wraz z organizacjami pozarządowymi zwracali uwagę na problem inwestycji realizowanych na rzekach przez WZMiUW. Raport naukowców WWF Polska i Uniwersytetu Warszawskiego z 2013 roku jasno stwierdza, że w poprzednich latach około 16 tys. km rzek i potoków w Polsce zostało zniszczonych wskutek ich pogłębienia przez WZMiUW. To obszar prawie jednej czwartej rzek, na których gospodarują zarządy melioracji. Podczas prac melioracyjnych nie tylko pogłębiano dno rzek, co skutkowało zniszczeniem życia biologicznego, ale także całkowicie wycinano roślinność nadbrzeżną, prostowano i umacniano koryto rzek, formowano trapezowo ich profil, co prowadzi do dewastacji różnorodności biologicznej. Działania, motywowane najczęściej ochroną przeciwpowodziową, przynosiły efekt odwrotny – w wyniku przyspieszenia spływu wód zwiększało się zagrożenie powodziowe.

Organizacje pozarządowe, a także Partia Zieloni, wielokrotnie alarmowali władze RP i Komisję Europejską, apelując o zmianę tej polityki, zwłaszcza że inwestycje te często były finansowane z funduszy unijnych i były sprzeczne z dyrektywami UE. Partia Zieloni i organizacje społeczne zwracały uwagę na łamanie ramowej dyrektywy wodnej, której głównym celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód, rozumianego szeroko jako dobra jakość wody, ale i dobry stan ekosystemu rzeki i jej doliny. Komisja Europejska rozpoczęła niedawno postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszenia ramowej dyrektywy wodnej. Grozi nam niezaakceptowanie przez Komisję Europejską wydatków rzędu 1,5 mld euro poniesionych w latach 2007-2013 m.in. na inwestycje meliorantów. Aresztowanie szefów WZMiUW w Szczecinie dają dodatkowe argumenty rządowi RP i Komisji Europejskiej, że środki publiczne i unijne mogły zostać zdefraudowane. W tej sytuacji nie możemy udawać, że nic się nie stało. Lokalna afera melioracyjna w woj. zachodniopomorskim to tylko czubek góry lodowej.

Domagamy się, aby ministerstwo infrastruktury i rozwoju regionalnego, odpowiedzialne za realizację programów finansowanych ze środków unijnych, zleciło przeprowadzenie niezależnej kontroli wydatków we wszystkich wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych. W kontroli tej powinni uczestniczyć nie tylko specjaliści/ specjalistki od finansów, ale także eksperci/ ekspertki od inwestycji wodnych oraz ich wpływu na środowisko i ochronę przeciwpowodziową. O efektach kontroli należy powiadomić opinię publiczną oraz Komisję Europejską, która rozważa wstrzymanie pomocy w tym zakresie dla Polski.

Zieloni

Warszawa, 15 czerwca 2014

Ewa Koś na Paradzie Równości 2014 w Warszawie

Posted Czerwiec 18th, 2014 by admin. Comment (0).

Poniżej krótka fotorelacja z Parady Równości, która odbyła się 14 czerwca w Warszawie (autor zdjęć nieznany). Ewa Koś wraz z członkami/ członkiniami oraz sympatykami/ sympatyczkami Zielonych 2004 z woj. zachodniopomorskiego dołączyła do „zielonej platformy”, przygotowanej specjalnie na paradę przez Zielonych 2004.

Komitet Wyborczy Partii Zieloni zdobył w woj. zachodniopomorskim i lubuskim 0,96 % głosów. Na mnie zagłosowało 1500 osób. Niestety, wynik ten nie wystarczył, abym ja lub inna kandydatka/ inny kandydat KW Partia Zieloni w naszym okręgu wyborczym zdobył/a mandat poselski w Parlamencie Europejskim. Również w innych okręgach wyborczych w Polsce, w których udało się zarejestrować KW Partia Zieloni, kandydatki i kandydaci tego komitetu nie zdobyli mandatów.

Za wszelkie głosy oddane na mnie i na cały KW Partia Zieloni bardzo serdecznie dziękuję! Walkę o prawa człowieka, zrównoważony rozwój i sprawiedliwość społeczną kontynuujemy!

Ewa Koś

Relacja z Eurodebaty w Radiu Szczecin

Posted Maj 23rd, 2014 by admin. Comment (0).

22 maja w Radiu Szczecin odbyła się Eurodebata kandydatek i kandydatów na europosłów. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich 10 komitetów wyborczych startujących w wyborach. Komitet Wyborczy Partia Zieloni reprezentowała Ewa Koś.

Debatę można obejrzeć i odsłuchać na stronie internetowej Radia Szczecin on-line.

Obok i powyżej kilka zdjęć z debaty (autor zdjęć nieznany).

Spot wyborczy KW Partia Zieloni

Posted Maj 21st, 2014 by admin. Comment (0).

Mam przyjemność przedstawić Państwu

spot wyborczy KW Partia Zieloni

Ewa Koś